NFB固定鐵片& 型號 尺吋(總長x鉤長) 包裝(盒) FE-12P 285*8mm(長鉤) 500支 FE-12P*S 285*6mm(短鉤) 500支 FB-12L(塑膠) 285*8mm(長鉤)">
NFB固定鐵片  |配線標誌、標示銘牌

NFB固定鐵片庫存限量 

NFB固定鐵片
型號 尺吋(總長x鉤長) 包裝(盒)
FE-12P 285*8mm(長鉤) 500支
FE-12P*S 285*6mm(短鉤) 500支
FB-12L(塑膠) 285*8mm(長鉤) 200支
FB-12S(塑膠) 285*6mm(短鉤) 200支

商品已加入購物車

Faded Short Sleeve T-shirts

NFB固定鐵片